Termeni și condiții de utilizare: Site-ul web IRB Get Into Rugby

International Rugby Board pune la dispoziție acest site de Internet, www.irbgetintorugby.com („Site-ul”) și serviciile conexe în condițiile în care dumneavoastră respectați termenii și condițiile de utilizare enunțate mai jos. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE Prin utilizarea acestui Site, acceptați Termenii și condițiile International Rugby Board. Dacă nu sunteți de acord cu toți Termenii și condițiile acestui acord, nu puteți utiliza prezentul Site.

International Rugby Board poate opera modificări sau poate actualiza informațiile din acești Termeni și condiții în orice moment. Vă rugăm să consultați periodic Termenii și condițiile postate pe www.irbgetintorugby.com (numit în continuare „Site-ul“), întrucât utilizarea continuă a Site-ului presupune acceptarea tuturor acestor modificări și actualizări.

Secțiunea 1. Confidențialitate și module cookie:

Datele de înregistrare și alte informații pe care le furnizați Site-ului sau prin intermediul Site-ului sunt supuse Politicii noastre privind confidențialitatea și Politicii privind modulele cookie. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politicile noastre privind confidențialitatea și modulele cookie, care sunt afișate în mod vizibil pe acest site web.

Secțiunea 2. Exonerare de răspundere cu privire la recomandările medicale

Orice teste, produse sau proceduri specifice care sunt menționate pe Site sunt exclusiv cu titlu informativ, iar International Rugby Board nu recomandă și nu susține vreunul dintre ele. Creditul acordat informațiilor furnizate de International Rugby Board, de sponsorii lui și de operatorii de publicitate sau de alți vizitatori ai Site-ului se face pe propria răspundere. International Rugby Board nu își asumă răspunderea nici pentru conținutul materialului furnizat pe Site, nici pentru daunele sau vătămările produse unor persoane sau proprietăți în urma utilizării unui produs, unei informații, idei sau instrucțiuni din aceste materiale. International Rugby Board își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe accesul la orice aspect sau caracteristică a acestui Site oricând și fără înștiințare prealabilă.

Secțiunea 3. Utilizarea Conținutului și a Drepturilor de autor:

Toate textele, graficele și conținutul multimedia disponibile de la URL-ul punctului de intare: http://www.irbgetintorugby.com și paginile din acel domeniu și toate codurile corespunzătoare (inclusiv, dar fără a se limita la HTML, alte limbaje de marcare și toate scripturile) din acest Site reprezintă proprietatea International Rugby Board și/sau a afiliaților săi. Toate materialele de pe acest Site, inclusiv (dar fără a se limita la) imagini, ilustrații, clipuri audio și video, sunt protejate de drepturile de autor, deținute și controlate de International Rugby Board sau de alte părți care și-au licențiat materialul pentru International Rugby Board (sau au postat pe Site conform acordului de utilizare încheiat cu International Rugby Board). Materialele de pe Site nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în nici un fel. Modificarea materialelor sau utilizarea în orice alt scop reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate. Utilizarea unui astfel de material pe un alt site web sau mediu de computer este interzisă.

„www.irbgetintorugby.com” și „International Rugby Board” sunt mărci înregistrate și mărci de serviciu ale International Rugby Board. Toate celelalte mărci înregistrate, mărci de servicii și logo-uri utilizate pe Site sunt mărci înregistrate, mărci de serviciu și logo-uri ale respectivilor proprietari.

International Rugby Board a depus toate eforturile de a proteja licențele și autorizațiile corespunzătoare pentru toate proprietățile intelectuale proprietare, utilizate pe acest Site. Puteți notifica International Rugby Board cu privire la orice presupusă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, contactând International Rugby Board la:

INTERNATIONAL RUGBY BOARD
Huguenot House
35-38 St Stephen's Green
Dublin 2
Irlanda

Secțiunea 4. Măsuri de siguranță și exonerare de răspundere cu privire la daune colaterale:

UTILIZAREA SITE-ULUI INTERNATIONAL RUGBY BOARD ȘI A CONȚINUTULUI SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Informațiile de pe acest Site sunt prezentate în scopul instruirii participanților privind antrenarea în și practicarea a diferite sporturi, precum și participarea la diferite activități fizice. Nu trebuie să vă angajați în nici o activitate fizică fără a fi consultat în prealabil un medic. În plus, International Rugby Board nu susține caracterul sigur sau adecvat al informațiilor de pe Site și nici rezultatele obținute în urma utilizării Site-ului International Rugby Board sau a conținutului acestuia și, prin urmare, nu poate fi tras la răspundere pentru eventuale pierderi, daune sau accidentări. SITE-UL International Rugby Board ȘI CONȚINUTUL LUI SUNT FURNIZATE CA „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE. International Rugby Board, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, PREVĂZUTĂ DE LEGE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA RĂSPUNDERILE IMPLICITE PRIVIND CARACTERUL COMERCIAL, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP. International Rugby Board, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI NU FAC DECLARAȚII ȘI GARANȚII PRIVIND ACURATEȚEA, VERIDICITATEA, CARACTERUL COMPLET, LA ZI SAU OPORTUN AL CONȚINUTULUI, AL SOFTWARE-ULUI, AL TEXTULUI, AL GRAFICELOR, AL LEGĂTURILOR SAU AL COMUNICĂRILOR FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL UTILIZĂRII SITE-ULUI International Rugby Board. International Rugby Board NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ, OPORTUNĂ, SIGURĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI. ÎN NICIUN CAZ International Rugby Board, LICENȚIATORII, FURNIZORII SAU ORICE TERȚI MENȚIONAȚI PE SITE-UL International Rugby Board NU TREBUIE CONSIDERAȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU EVENTUALE DAUNE DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE INCIDENTALE ȘI CONEXE, PIERDERI FINANCIARE SAU DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI International Rugby Board SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA, INDIFERENT CĂ ESTE BAZAT PE GARANȚIE, CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICE ALTĂ TEORIE A DREPTULUI ȘI INDIFERENT DACĂ International Rugby Board A FOST ÎNȘTIINȚAT CU PRIVIRE LA EVENTUALITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Secțiunea 5. Reguli de conduită pentru spațiile interactive (după caz):

International Rugby Board poate pune la dispoziție spații interactive („Spații interactive”) pe acest Site, inclusiv, dar nu numai, pe forumuri. Înțelegeți că toate informațiile, datele, textele, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, graficele, materialele video, mesajele sau alte materiale („Conținutul”), indiferent dacă sunt postate public sau transmise pe cale privată, reprezintă exclusiv răspunderea persoanei care a furnizat Conținutul. Aceasta înseamnă că dvs., nu International Rugby Board, sunteți în întregime răspunzător pentru orice Conținut pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau transmiteți pe altă cale utilizând Site-ul. International Rugby Board nu controlează Conținutul postat pe Site și, prin urmare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui asemenea Conținut. Înțelegeți că utilizând acest Site, ați putea fi expus la un Conținut jignitor, indecent sau inacceptabil. International Rugby Board nu este răspunzător, sub nici o formă, pentru vreun Conținut, inclusiv, dar fără a se limita la erori, omisiuni de Conținut sau pentru orice pierdere sau daună de vreun anumit fel rezultată în urma utilizării unui Conținut încărcat, postat, trimis prin e-mail sau transmis pe altă cale ori găzduit prin utilizarea Serviciului.

Confirmați faptul că International Rugby Board nu verifică Conținutul dinainte, dar că International Rugby Board are dreptul (dar nu obligația) de a refuza, a muta, a modifica sau a șterge orice Conținut care este postat pe acest Site, inclusiv, dar fără a se limita la Conținutul care încalcă acești Termeni și condiții de utilizare, sau care este în orice alt mod considerat inacceptabil, la discreția exclusivă a International Rugby Board. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să vă asumați toate drepturile și obligațiile care derivă în urma utilizării acestui Conținut, inclusiv încrederea în exactitatea, completitudinea sau utilitatea acestui Conținut. De asemenea, confirmați și sunteți de acord că International Rugby Board poate să păstreze sau să șteargă Conținut sau să dezvăluie Conținut, inclusiv informațiile despre contul dvs. sau despre modul în care utilizați acest Site, unui terț, dacă acest lucru este impus prin lege sau din buna credință că păstrarea, ștergerea sau dezvăluirea este necesară pentru:

 1. a respecta procesul legal;
 2. a pune în aplicare a acestor Termeni și condiții;
 3. a răspunde plângerilor potrivit cărora un anumit Conținut a încălcat drepturile unor terți; sau
 4. a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a International Rugby Board, a angajaților sau agenților săi sau a publicului.

ÎNCREDEREA ACORDATĂ CONȚINUTULUI POSTAT ÎNTR-UN SPAȚIU INTERACTIV SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. Sunteți de acord că angajarea în una dintre următoarele activități reprezintă încălcare gravă a Termenilor și condițiilor:

 1. încălcarea oricărei legi aplicabile;
 2. încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut care este, în opinia International Rugby Board, ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, de natură să hărțuiască, nesincer, defăimător, vulgar, obscen, calomniator, de natură să încalce dreptul la viață privată, plin de ură sau inacceptabil prin comentarii la adresa altor rase, etnii sau din al punct de vedere, sau care discreditează Spațiul interactiv, International Rugby Board și/sau Federația de rugby;
 3. lezarea minorilor în orice mod;
 4. prezentarea falsă în locul altei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la un angajat International Rugby Board sau enunțarea de afirmații false ori prezentarea denaturată în vreun alt fel a relației dvs. cu o persoană sau entitate;
 5. falsificarea antetelor sau manipularea în vreun alt fel a simbolurilor de identificare pentru a ascunde originea unui Conținut transmis prin Serviciu;
 6. adoptarea numelor și adreselor în scopul cybersquatting-ului;
 7. încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut pe care nu aveți dreptul să îl transmiteți potrivit legii sau relațiilor contractuale sau fiduciare (precum informații privilegiate, proprietare și confidențiale aflate sau dezvăluite ca parte a raporturilor de muncă sau a unui acord de nedivulgare);
 8. sugerarea directă ori indirectă a girării ori aprobării de către International Rugby Board a oricărui produs sau serviciu sau a oricărei entități diferite de International Rugby Board, produs ori conținut sau orice convingere ori opinie exprimată cu privire la un produs sau serviciu;
 9. încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut care încalcă un patent, o marcă comercială, un secret de afaceri, drepturi de autor sau de publicitate ori alte drepturi de proprietate („Drepturi”) ale unei părți;
 10. încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unor mesaje publicitare nesolicitate sau neautorizate, materiale promoționale, „poștă electronică nedorită”, „spam”, „mesaje în lanț”, „scheme piramidale” sau orice altă formă a unei astfel de solicitări;
 11. încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui material care conține viruși de software sau orice cod, fișiere sau programe de computer menite a întrerupe, a distruge sau a limita funcționarea unui software sau hardware de computer sau a unui echipament de telecomunicații;
 12. interferarea cu sau întreruperea Site-ului sau a serverelor ori a rețelelor conectate la Site sau încălcarea tuturor cerințelor, procedurilor, politicilor sau regulamentelor aferente rețelelor conectate la Site;
 13. încălcarea intenționată sau neintenționată a legii locale, regionale, statale, naționale sau internaționale;
 14. „urmărirea” sau hărțuirea pe altă cale a cuiva;
 15. culegerea sau colectarea de informații despre alte persoane pe altă cale, inclusiv adrese e-mail, fără consimțământul acestora sau
 16. angajarea într-o altă conduită care restricționează sau interzice altei persoane utilizarea și vizionarea Spațiilor interactive sau care, în opinia International Rugby Board, expune International Rugby Board sau clienții ori furnizorii săi la o răspundere de orice fel.

Prin transmiterea unei contribuții sau Conținut pe Site (inclusiv dar fără a se limita la Spațiile interactive), permiteți International Rugby Board să utilizeze materialul contribuției dvs. în orice mod doresc în mod rezonabil și gratuit. Toate contribuțiile pe cate le faceți pot fi moderate de International Rugby Board, ceea ce înseamnă că acestea pot fi revizuite, editate și/sau îndepărtate. International Rugby Board își rezervă dreptul să îndepărteze oricare dintre contribuțiile dvs., dacă International Rugby Board consideră, la discreția sa, că acestea nu sunt în conformitate cu Termeni și condiții.

Dați dreptul International Rugby Board să modifice sau să editeze materialele din contribuția dvs., din motive operaționale și editoriale. International Rugby Board poate, de asemenea, să partajeze contribuția dvs. cu terțe părți de încredere, spre exemplu, cu alți utilizatori ai serviciilor online ale International Rugby Board sau cu părți responsabile de alte site-uri web ale International Rugby Board.

Confirmați faptul că lucrarea din cadrul contribuției dvs. la Spațiile interactive vă aparține, este originală, nu este defăimătoare sau ilegală, nu încalcă drepturile nimănui (inclusiv drepturile de confidențialitate) și respectă acești Termeni și condiții. De asemenea, confirmați faptul ați făcut contribuția în nume personal (mai curând decât ca persoană juridică), și că aceasta nu promovează sau favorizează în mod incorect niciun fel de activități comerciale, contribuția nefiind realizată pentru un câștig comercial. Confirmați, de asemenea, faptul că aveți consimțământul oricărei persoane identificabile în contribuția dvs., sau consimțământul părinților/tutorilor lor, dacă acestea au vârsta sub 16 ani.

Prin transmiterea unei contribuții sau Conținut pe Site (inclusiv dar fără a se limita la Spațiile interactive), dați permisiunea International Rugby Board să utilizeze numele dvs. împreună cu contribuția dvs., dar din motive operaționale acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Ar putea fi necesar ca International Rugby Board să vă contacteze în scopuri administrative sau de verificare, în legătură cu contribuția dvs. sau în legătură cu anumite proiecte.

Ca parte a contribuției dvs., International Rugby Board vă poate solicita să furnizați unele date personale. Dezvăluirea acestor informații va face obiectul condițiilor stabilite în Politicile de confidențialitate și privind modulele cookie. International Rugby Board va păstra în siguranță informațiile dvs. personale și le va utiliza numai pentru scopurile specificate în Politica de confidențialitate. Toate informațiile personale deținute de International Rugby Board vor fă păstrate în conformitate cu condițiile prevăzute în legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Secțiunea 6. Legături spre alte site-uri:

Site-ul conține legături spre site-uri web ale terților („Site-uri de la terți”). Aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru comoditatea dvs. și nu reprezintă susținerea acordată de International Rugby Board conținutului acestor Site-uri de la terți. International Rugby Board nu este răspunzător de conținutul Site-urilor de la terți la care se face trimitere și nu face declarații cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe astfel de Site-uri de la terți. Dacă decideți să accesați Site-uri de la terți prin legăturile de pe Site-ul International Rugby Board, o faceți pe propria răspundere. Utilizarea Site-urilor de la terți se supune Termenilor și condițiilor utilizării acestor site-uri.

Secțiunea 7. Reclame:

Site-ul poate conține reclame de la terți, iar aceste reclame pot conține legături către alte site-uri web. În absența altor specificații, International Rugby Board nu susține nici un produs și nu face nici o declarație cu privire la un conținut sau la acuratețea vreunui material conținut de sau asociat cu o reclamă de pe Site-ul International Rugby Board.

Secțiunea 8. Despăgubiri:

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere International Rugby Board, funcționarii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii sau furnizorii săi în ce privește orice pretenție, acțiune sau solicitare, răspunderi și reglementări inclusiv, dar fără a se limita la, taxele legale și contabile în limite rezonabile, care rezultă din sau se presupune că rezultă din utilizarea Conținutului sau a Spațiilor interactive într-un mod care încalcă sau se presupune că încalcă acești Termeni și condiții. International Rugby Board poate să vă înștiințeze imediat cu privire la orice astfel de pretenție, proces sau procedură și va coopera în mod rezonabil cu dumneavoastră, pe cheltuiala dvs., în apărarea dvs. cu privire la orice astfel de pretenție, proces sau procedură.

Secțiunea 9. Principii generale:

International Rugby Board are sediul în Irlanda. Accesul la Conținut ar putea fi ilegal în cazul anumitor persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Site-ul, faceți pe propria răspundere și sunteți răspunzători să respectați legile din jurisdicția dvs. Recunoscând natura globală a internetului, sunteți de acord să respectați toate normele locale referitoare la conduita online și la Conținut acceptabil. În particular, sunteți de acord să vă conformați legilor aplicabile referitoare la transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care locuiți.

Secțiunea 10. Jurisdicție:

Sunteți de acord în mod expres că jurisdicția exclusivă în cazul unui litigiu cu International Rugby Board sau care se referă în orice alt mod la utilizarea de către dvs. a International Rugby Board aparține instanțelor din Anglia și sunteți, de asemenea, de acord și consimțiți expres la exercitarea jurisdicției personale în instanțele din Anglia în legătură cu orice litigiu inclusiv orice pretenție implicând International Rugby Board sau afiliații, filialele, angajații, contractorii, funcționarii, directorii, furnizorii de servicii de telecomunicație și de conținut ai acesteia.

Acești Termeni și condiții se supun legilor din Anglia, fără să țină cont de conflictul principiilor juridice. Dacă o instanță care deține jurisdicție corespunzătoare stabilește că una din prevederile acestor Termeni și condiții este nevalidă, nevaliditatea unei astfel de prevederi nu trebuie să afecteze validitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și condițiilor de față care își păstrează pe deplin validitatea și efectul. Nici o renunțare la o prevedere a acestor Termeni și condiții nu trebuie considerată o renunțare suplimentară sau permanentă de la respectiva prevedere sau de la orice altă prevedere a unor termeni sau condiții.

Secțiunea 11. Acord finalizat:

Exceptând cazul în care este exprimat expres într-o „notă legală” specială pe Site-ul International Rugby Board, acești termeni și condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră și International Rugby Board privind utilizarea Site-ului și a oricărui conținut al acestuia. Titlurile secțiunilor din Termeni și condiții sunt pentru confortul dvs. și nu au niciun efect ori semnificație juridică sau contractuală.

Secțiunea 12. Contactarea site-ului:

Ne puteți contacta prin e-mail la morgan.buckley@irb.com sau în scris, la adresa de mai jos.

Această politică de confidențialitate poate fi modificată fără înștiințare prealabilă. Ultima actualizare la 26 septembrie 2012.

IRFB Services (Irlanda) Limited,
Huguenot House,
35-38 St. Stephen's Green,
Dublin 2,
Irlanda.

Copyright © International Rugby Board 2012. Toate drepturile rezervate.