Get Into Rugby : Adatvédelmi Szabályzat

AZ WORLD RUGBY PASSPORTRA („WORLD RUGBY-ÚTLEVÉL”) VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

World Rugby (angol név: International Rugby Board) és annak kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együtt: „ World Rugby” vagy „mi”) a jelen nyilatkozattal kívánják igazolni az adatvédelem melletti elkötelezettségüket. A jelen nyilatkozat teljes körűen leírja a következő weboldalra vonatkozó információgyűjtési és -terjesztési gyakorlatainkat:

passport.worldrugby.org
playerwelfare.worldrugby.org
rugbyready.worldrugby.org
sandc.worldrugby.org
laws.worldrugby.org
keeprugbyclean.worldrugby.org
getintorugby.worldrugby.org
integrity.worldrugby.org
coaching.worldrugby.org
officiating.worldrugby.org

(a továbbiakban: „weboldal”). A nyilatkozat az Ön által velünk közölt és az Önről gyűjtött személyes adatok feldolgozásának módját rögzíti. Kérjük, olvassa el figyelmesen a nyilatkozatot, hogy megismerje az Ön személyes adataival kapcsolatos felfogásunkat és gyakorlatainkat, valamint azt, hogyan fogjuk kezelni az Ön személyes adatait.

Az 1988. és 2003. évi adatvédelmi törvények, illetve az ezek helyébe lépő jogszabályok (a továbbiakban: „Törvények”) mindenkor hatályos szövege alkalmazásában az adatok kezelője az World Rugby Limited (székhely: World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Frország). Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az Ön személyiségi jogait, és az Ön által önként megadott személyes adatokat a legszigorúbb bizalmas adatkezelési és biztonsági előírásoknak, valamint a Törvények szabályainak megfelelően kezeljük.

Információgyűjtés

Információt jellemzően akkor kérünk Öntől, ha Ön részt kíván venni bizonyos, a weboldalon elérhető tevékenységekben, vagy más módon használni kívánja a weboldalt (így többek között például akkor, ha World Rugby-útlevél igényléséhez regisztrál, felveszi velünk a kapcsolatot, információt kér, vagy feliratkozik a weboldalon keresztül hozzáférhető hírlevélküldő vagy egyéb szolgáltatásainkra). Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, jogosultak vagyunk rögzíteni az Önnel folytatott üzenetváltást.

Egyebek mellett a következő adatokat gyűjthetjük Önről: név, a rögbivel való kapcsolatára vonatkozó adatok, kor, az Ön lakhelye szerinti ország, állampolgárság, nem, e-mail cím, az Ön által a weboldal bizonyos részeinek eléréséhez választott jelszó, valamint az a tény, hogy Ön elolvasta és elfogadta a weboldal Felhasználási Feltételeit.

Ha Ön személyes adatokat ad meg World Rugby számára a weboldalon keresztül, tudomásul veszi, hogy az ilyen adatokat World Rugby és/vagy a nevében eljáró más személy jogosult rögzíteni és feldolgozni.

World Rugby jogosult információt gyűjteni az Ön és a weboldal, illetve az Ön és a weboldalon elérhető szolgáltatások közötti kommunikációról. Ennek keretében az IRB többek között adatokat gyűjthet az Ön számítógépének jellemzőiről, illetve, ha ez elérhető, rögzítheti az Ön IP-címét, valamint az operációs rendszere és böngészője típusát. World Rugby fenntartja a jogot a felhasználók magatartásának és jellemzőinek statisztikai elemzésére annak érdekében, hogy mérhesse a weboldal különböző részeinek felhasználása, illetve az azokkal kapcsolatos érdeklődés mértékét, és hogy meghatározhassa, hány felhasználó látogatta meg az egyes weboldalakat. A statisztikai elemzések során a weboldal bizonyos részei a Google Analytics szolgáltatást (egy, a Google, Inc. által biztosított webes elemző szolgáltatást) használják a weboldallal kapcsolatos statisztikai adatok rögzítéséhez és elemzéséhez.

World Rugby kijelenti, hogy főszabály szerint kizárólag World Rugby-n belül fogja felhasználni az Ön által megadott személyes adatokat. Abban az esetben, ha át kívánjuk adni az Ön személyes adatait más személynek, és erre Ön még, illetve korábban nem adott engedélyt, kötelesek vagyunk közvetlenül vagy konkrét weboldalakra hivatkozva tájékoztatni Önt arról, hogy miért igényeljük az adatokat, és ki az a személy, akinek a rendelkezésére bocsátjuk. Ön ezt követően a tájékoztatás alapján eldöntheti, hogy engedélyezi-e a személyes adatai továbbítását.

Cookie-k használata

Más weboldal-üzemeltetőkhöz hasonlóan mi is használunk ún. cookie-kat (sütiket) a weboldal működésének javítására. Az általunk alkalmazott cookie-kkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért olvassa el a COOKIE-SZABÁLYZATUNKAT.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat?

Az adatgyűjtésünk és -felhasználásunk célja, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek, illetve hogy meg tudjuk adni a kért információkat egyebek mellett World Rugby -ről, a kapcsolódó eseményekről, a rögbi „Rugby Union” (uniós rögbi) változatáról, valamint az World Rugby-útlevélről. Az Ön által megadott személyes adatokra azért is szükségünk lehet, hogy egyes szolgáltatási kérelmeit teljesíteni tudjuk, hogy lehetővé tehessük az Ön részvételét bizonyos tevékenységekben, és hogy hasznosabbá tudjuk tenni a weboldalt az Ön számára.

Az Ön által megadott személyes adatokat mi és a kapcsolódó szervezeteink is felhasználhatják az Ön által igényelt információ biztosítása céljából. A személyes adatait szükség esetén az Önnel való kapcsolatfelvételre is felhasználjuk. A weboldal bizonyos részeinek és szolgáltatásainak eléréséhez Önnek be kell jelentkeznie az e-mail címe megadásával, illetve jelszót kell választania. Ebben az esetben az Ön által választott jelszót más adatokkal (pl. az Ön e-mail címével) együtt rögzítjük, és arra használjuk fel, hogy egyedi bejelentkezési információkat generáljunk, amelyek segítségével Ön el tudja érni a szolgáltatásokat és a weboldal egyes részeit (valamint hozzá tud férni a weboldalon és más World Rugby-webhelyeken elérhető szolgáltatásokhoz, illetve igénybe tudja venni azokat).

Ön jogosult annak jelzésére, hogy nem kíván közvetlenül marketingcélú üzeneteket kapni. Ha Ön nem kíván ilyen információkat kapni sem tőlünk, sem más olyan szervezettől, amellyel megoszthatjuk az Ön személyes adatait, kérjük, ne jelölje be a fentiekhez való hozzájárulásra vonatkozó jelölőnégyzetet a személyes adatai megadására szolgáló felületen. Ha Ön bármikor le kíván iratkozni a hírlevélküldő szolgáltatásunkról, kérjük, küldjön egy e-mailt az [email protected] e-mail címre úgy, hogy az üzenet tárgysorában a következő szó legyen: „unsubscribe”.

Mi az Ön engedélyével a következő kapcsolódó szervezeteknek adhatjuk át az Ön személyes adatait: a partnereinknek a világ bármely részén, a versenyeink szponzorainak és hivatalos beszállítóinak, World Rugby-nek és a kapcsolt vállalkozásainak, World Rugby tagszövetségeinek, az egyéb kapcsolódó szervezeteinknek és az IRB versenyeit szervező bizottságoknak. Jogosultak vagyunk továbbá arra is, hogy a fenti adatokat megosszuk olyan szolgáltatókkal, amelyek a nevünkben és utasításaink alapján nyújtanak szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatók nem kapnak tőlünk engedélyt arra, hogy a nevünkben történő szolgáltatásnyújtáson és a jogszabályi előírásoknak való megfelelésen túli célból felhasználják, illetve továbbadják az Ön adatait. Az IRB kizárólag akkor adja át másnak az Ön személyes adatait az Ön értesítésének mellőzésével, ha World Rugby úgy véli, hogy erre jogszabályra vagy egyéb jogi előírásra figyelemmel köteles, illetve erre szükség van World Rugby jogainak vagy vagyonának védelme vagy az azokkal kapcsolatos helytállás, továbbá a weboldal felhasználói vagy mások biztonsága érdekében.

16 éven aluli kiskorúak

Ha Ön még nem töltötte be a 16. életévét, köteles a szülője vagy gyámja hozzájárulását beszerezni, mielőtt személyes adatokat (pl. név, e-mail cím, lakcím, születési idő stb.) adna meg nekünk.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsuk a biztonsági és adatvédelmi szabályzatainkat. Ennek megfelelően javasoljuk Önnek, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze ezt az oldalt, és olvassa el a szabályzataink hatályos szövegét.

World Rugby más webhelyeire, illetve harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

A weboldal tartalmazhat hivatkozásokat olyan, az IRB vagy harmadik fél által üzemeltetett webhelyekre is, amelyek adatvédelmi és -kezelési gyakorlata eltérhet a miénktől. Mi kizárólag World Rugby által üzemeltetett webhelyek tartalmáért, illetve adatvédelmi szabályzataiért vállalunk felelősséget. Ezt, kérjük, vegye figyelembe, ha valamely hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt, és javasoljuk, hogy az Ön által meglátogatott egyéb webhelyek adatvédelmi szabályzatait és/vagy tájékoztatóit is tanulmányozza át.

Adatbiztonság

Javasoljuk, hogy tegyen óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatai akkor is biztonságban legyenek, amikor az Ön eszköze az internethez csatlakozik. Gondoskodjon a jelszavai biztonságáról, és biztonságos böngészőt használjon.

Az Ön adatainak felhasználása az Európai Unión kívül

Előfordulhat, hogy az Európai Unión kívüli illetőségű szervezetnek adjuk át az Ön személyes adatait. Az Ön által igényelt információk, illetve szolgáltatások biztosításához szükség lehet arra, hogy az Európai Unión kívüli országokba továbbítsuk az Ön személyes adatait, és ezen országok egy része nem feltétlenül nyújt olyan szintű adatvédelmi és személyes adatokkal összefüggő jogokat, mint az Európai Unió tagállamai. Ha Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy a személyes adatait az Európai Unión kívülre továbbítsuk, kérjük, ne adjon meg nekünk ilyen adatokat.

Az Ön joga a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, módosítására és/vagy töröltetésére

Ön jogosult a birtokunkban levő személyes adatairól másolatot kérni, azokhoz hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni, módosítani és töröltetni.

A birtokunkban levő személyes adatairól való másolatot Önnek írásban kell kérnie az alábbi elérhetőségeink valamelyikén. A személyes adatokról való másolat kiadására irányuló kérelem elintézéséért egy kisebb összegű díjat számíthatunk fel Önnek a költségeink fedezésére.

Az Ön által a részünkre megadott személyes adatokhoz Ön jogosult hozzáférni, illetve azok helyesbítését és módosítását is kérheti. A hozzáféréshez, helyesbítéshez és módosításhoz használatos eljárás(ok) a következő(k):

(a) az Ön által használt webhelyek és szolgáltatások egy része esetében lehetséges a személyes adatokhoz való hozzáférés, illetve azok helyesbítése és módosítása az interneten keresztül. Annak megelőzése érdekében, hogy illetéktelenek tekinthessék meg a személyes adatait, Önnek be kell jelentkeznie és/vagy lépnie a hitelesítő adatainak (pl. e-mail cím és jelszó) megadásával;

vagy, alternatív megoldásként,

(b) Önnek írásban kell kérnie a hozzáférés, helyesbítés és/vagy módosítás engedélyezését az alábbi elérhetőségek valamelyikén; a megkeresésben Ön köteles elegendő információt megadni ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát, és fel tudjuk dolgozni a kérést.

Ha az Ön által megadott személyes adatok törlését kéri, illetve ha a továbbiakban nem kíván hozzájárulni a személyes adatai feldolgozásához, tárolásához és/vagy használatához, Önnek ezt írásban kell kérnie az alábbi elérhetőségek valamelyikén; a megkeresésben Ön köteles elegendő információt megadni ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát, és azonosítani tudjuk a törölni kért személyes adatok körét.

Ha kérdése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, a weboldal adatvédelmi gyakorlatával és az Ön weboldallal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

Kapcsolat a Weboldal üzemeltetőivel

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, kérjük, küldjön e-mailt a [email protected] címre, vagy forduljon levélben a World Rugby az alábbi postacímen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Ön külön értesítése nélkül is módosítható.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítására 2015. február 17-án került sor.

World Rugby Limited,
World Rugby House,
8-10 Pembroke Street Upper,
Dublin 2,
Ireland.

Szerzői jog által védve © Nemzetközi Rögbi Szövetség, 2015. Minden jog fenntartva.