Get Into Rugby : Privacybeleid

WORLD RUGBY PASSPORT PRIVACYVERKLARING

World Rugby (met inbegrip van zijn partners) ("World Rugby", “ons”, “onze”, of “wij”) hebben deze privacyverklaring opgesteld om te tonen, dat wij de privacy van onze bezoekers zeer serieus nemen. Hieronder volgt een volledige beschrijving van hoe wij informatie verzamelen en hoe wij dit verspreiden op:

passport.worldrugby.org
playerwelfare.worldrugby.org
rugbyready.worldrugby.org
sandc.worldrugby.org
laws.worldrugby.org
keeprugbyclean.worldrugby.org
getintorugby.worldrugby.org
integrity.worldrugby.org
coaching.worldrugby.org
officiating.worldrugby.org

("de Site"). Deze verklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons doorgeeft, verwerken. Lees onderstaande zorgvuldig door, zodat u onze visie en werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze gegevens zullen behandelen, begrijpt.

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, 2000, zoals deze telkens in de meest recente versie geldend is (de “Wet”), is de houder van de persoonsgegevens World Rugby Limited, met hoofdvestiging op World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Ierland. Wij respecteren uw recht op privacy ten volste en alle persoonsgegevens, die u aan ons mocht doorgeven, zullen met de hoogste mate van veiligheid en geheimhouding worden behandeld. Dit in navolging van de bepalingen in de Wet.

Het verzamelen van Informatie

Normaal gesproken vragen wij om informatie wanneer u deel wilt nemen aan bepaalde op de site beschikbare activiteiten of wanneer u de site wilt gebruiken (wanneer u zich bijvoorbeeld wilt registreren voor World Rugby Passport, contact met ons wilt opnemen, bepaalde informatie van ons nodig heeft of zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief of van andere diensten gebruik wilt maken die beschikbaar zijn op de site). Als u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat wij deze correspondentie bewaren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen onder meer het volgende bevatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, rol binnen het rugby, leeftijd, land waar u woonachtig bent, nationaliteit, geslacht, e-mailadres, het door u gekozen wachtwoord om toegang te krijgen tot bepaalde gedeeltes van de site en/of uw bevestiging, dat u de Gebruikersvoorwaarden van de site heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

Wanneer u via de site persoonsgegevens doorgeeft aan de World Rugby stemt u ermee in, dat uw gegevens bewaard en verwerkt mogen worden door en/of namens de World Rugby.

World Rugby mag informatie over uw gebruik van de site en diens diensten verzamelen. Het kan hierbij om informatie gaan over uw computer en, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en soort browser. World Rugby behoudt zich met name het recht voor om statistische analyse toe te passen op gebruikersgedrag en -kenmerken om zo de interesse in en het gebruik van verschillende gedeeltes van de site te meten en om het aantal gebruikers die bepaalde webpagina's bezocht hebben, vast te stellen. Vanwege deze statistische analyses wordt voor gedeeltes van de site Google Analytics (een Google, Inc. dienst voor het verzamelen en analyseren van statistieken over een webpagina) gebruikt om statistieken van de site te verzamelen en te analyseren.

World Rugby bevestigt dat over het algemeen alleen de persoonsgegevens die u aan World Rugby geeft, zullen worden gebruikt. Wanneer wij van plan zijn uw persoonsgegevens aan een derde te geven, zullen wij u dit vertellen, tenzij u ons hiervoor al eerder toestemming heeft gegeven Zie de mededelingen op bepaalde webpagina's, waarin wij laten weten waarom wij de informatie nodig hebben en aan wie het beschikbaar wordt gemaakt. U heeft dan de keus om uw persoonsgegevens al of niet af te staan.

Ons gebruik van cookies

Evenals vele andere websitebeheerders gebruiken wij cookies om te helpen de site te verbeteren. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken, lees dan ons COOKIEBELEID.

Hoe wij de informatie gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn en om u de informatie te geven waar u om heeft gevraagd, waaronder informatie over World Rugby, zijn evenementen, de sport Rugby Union en/of het World Rugby Passport. Uw gegevens worden ook gebruikt om aan uw aanvragen voor bepaalde diensten te voldoen en/of ervoor te zorgen, dat u aan bepaalde activiteiten kunt deelnemen en/of de site nuttiger voor u te maken.

De persoonsgegevens die u doorgeeft, kunnen door ons of onze partnerorganisaties gebruikt worden om u de informatie te geven, waar u om gevraagd heeft. Indien noodzakelijk, zullen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of gedeeltes van de site, zal u worden gevraagd om in te loggen met een e-mailadres en een wachtwoord te kiezen. In dit geval wordt het door u gekozen wachtwoord en andere informatie (waaronder uw e-mailadres) verzameld en gebruikt om unieke inloggegevens voor u samen te stellen, zodat u toegang krijgt tot de diensten of een bepaald gedeelte van de site (waaronder de toegang en/of het gebruikmaken van bepaalde diensten die beschikbaar zijn op de site of andere sites van de World Rugby).

U heeft het recht om ervoor te zorgen, dat u geen reclame in het kader van direct marketing toegezonden krijgt. Indien u liever geen informatie van ons ontvangt noch van andere organisaties waaraan wij uw persoonsgegevens zouden kunnen doorspelen, zorg er dan voor, dat het vakje dat verschijnt wanneer u persoonsgegevens invult en waarmee u expliciet aangeeft, dat u bovengenoemde informatie wilt ontvangen, niet is aangevinkt. Als u zich, op ieder gewenst moment, wilt laten uitschrijven voor onze nieuwsbrief, stuurt u dan een e-mail met "unsubscribe" in de onderwerpregel naar [email protected]

De partnerorganisaties waaraan wij, met uw toestemming, uw persoonsgegevens zullen vrijgeven, zijn beperkt tot onze internationale partners, toernooisponsoren en officiële leveranciers, World Rugby (waaronder zijn partnerondernemingen) en de daarbij Aangesloten Bonden en organisaties die aan ons en de organiserende besturen van World Rugby -toernooien zijn verbonden. We kunnen de informatie ook delen met onze dienstverleners die, op ons verzoek en volgens onze instructies, diensten voor ons uitvoeren. Deze dienstverleners hebben geen toestemming van ons gekregen om de informatie te gebruiken of zelf weer door te geven, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten namens ons uit te voeren of om te kunnen voldoen aan wetgeving. World Rugby zal uw persoonsgegevens alleen zonder melding vrijgeven, wanneer deze meent dat vrijgave noodzakelijk is om aan wet- of regelgeving te voldoen of wanneer dit noodzakelijk is om de rechten of bezittingen van World Rugby, het publiek of de gebruikers van de site te beschermen of te verdedigen.

Kinderen jonger dan 16

Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u toestemming van een ouder of voogd te krijgen, voordat u persoonsgegevens (zoals uw naam, e-mailadres, huisadres, geboortedatum, enz.) naar ons toestuurt.

Veranderingen aan deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om ons veiligheids- en privacybeleid op ieder moment te wijzigen. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van ons huidige beleid.

Links naar andere websites van World Rugby of websites van derden

De site kan links naar andere websites bevatten die anders met privacy en gegevens om kunnen gaan dan dat dat op onze site gebeurt, waaronder begrepen andere websites van World Rugby en/of websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die niet van World Rugby zijn. Houdt u dit in gedachten wanneer u de site verlaat. Wij raden u aan het privacybeleid en/of -mededelingen van andere websites te lezen en hiermee bekend te raken wanneer u die bezoekt.

Veiligheid

Wij raden u met klem aan om voorzorgsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u actief bent op Internet. Bewaar uw wachtwoorden op een veilige plaats en zorg ervoor, dat u een goed beschermde browser gebruikt.

Het gebruik van uw gegevens buiten de Europese Unie

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Unie gevestigd kunnen zijn. Om u de door u gewenste informatie en/of diensten aan te kunnen bieden, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens aan dergelijke landen moeten doorgeven. In sommige van deze landen kan de wetgeving betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens van een ander niveau zijn dan in de Europese Unie. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU worden verzonden, verstrek uw gegevens dan niet.

Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen en/of te verwijderen

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigen en/of te verwijderen.

Als u een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben, wilt ontvangen, dient u dit aan te vragen door een brief te sturen naar onderstaand adres. Het is mogelijk dat wij een kleine vergoeding vragen als tegemoetkoming aan de kosten om hieraan te kunnen voldoen.

Als u uw aan ons gegeven persoonsgegevens in wilt zien, wilt corrigeren of wilt wijzigen, dan heeft u daar het recht toe. De procedure om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wijzigen, is hieronder weergegeven:

(a) afhankelijk van de sites of diensten die u heeft gebruikt, bestaat er de mogelijkheid, dat u uw persoonsgegevens online in kunt zien, kunt corrigeren en/of kunt wijzigen. Om te voorkomen dat anderen uw persoonsgegevens kunnen bekijken, zal u worden gevraagd om in te loggen met uw inloggegevens (bijvoorbeeld, door middel van uw e-mailadres en wachtwoord);

of,

(b) een aanvraag om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wijzigen kunt u schriftelijk richten aan het adres zoals hieronder vermeld. Het dient daarnaast voldoende informatie te bevatten, waardoor wij zeker kunnen zijn van uw identiteit en uw aanvraag kunnen verwerken.

Als u wilt dat uw aan ons gegeven persoonsgegevens verwijderd en/of niet langer verwerkt, opgeslagen en/of gebruikt worden, kunt u uw aanvraag schriftelijk richten aan het adres zoals hieronder vermeld. Het dient daarnaast voldoende informatie te bevatten, waardoor wij zeker kunnen zijn van uw identiteit en om de persoonsgegevens die u verwijderd wilt hebben te kunnen identificeren.

Als u vragen mocht hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, hoe deze site beheerd wordt of uw gebruik van de site, neemt u dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Contact:

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected] World Rugby te schrijven op het onderstaande adres.

Deze privacyverklaring kan zonder voorgaande waarschuwing gewijzigd worden.

Deze verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2015.

World Rugby Limited,
World Rugby House,
8-10 Pembroke Street Upper,
Dublin 2,
Ireland.

Copyright © International Rugby Board 2015. Alle rechten voorbehouden.