Get Into Rugby : Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WORLD RUGBY PASSPORT

World Rugby (oraz spółki stowarzyszone) („World Rugby”, „nas”, „nasz” lub „my”) przygotowało tę politykę prywatności, aby pokazać nasze silne zaangażowanie na rzecz prywatności. Poniżej znajduje się pełny opis naszych praktyk gromadzenia i rozpowszechniania informacji w ramach:

passport.worldrugby.org
playerwelfare.worldrugby.org
rugbyready.worldrugby.org
sandc.worldrugby.org
laws.worldrugby.org
keeprugbyclean.worldrugby.org
getintorugby.worldrugby.org
integrity.worldrugby.org
coaching.worldrugby.org
officiating.worldrugby.org

(„witryna”). Określamy w nim sposób, w jaki będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe gromadzone lub otrzymywane od użytkowników. Prosimy uważnie przeczytać poniższe zasady, aby poznać nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz ich traktowania.

Na potrzeby Ustawy o ochronie danych z 1988 i 2003, z późniejszymi zmianami lub w ponownie przyjętym brzmieniu („Ustawy”), administratorem danych jest World Rugby Limited, z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Irlandia. W pełni szanujemy prawo użytkownika do prywatności i wszelkie przekazane nam dane osobowe będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z postanowieniami Ustaw.

Gromadzenie informacji

Najczęściej informacje podaje się, aby wziąć udział w określonych działaniach dostępnych w witrynie lub skorzystać z niej w inny sposób (na przykład zarejestrować się w serwisie World Rugby Passport, skontaktować się z nami, poprosić o podanie określonych informacji lub subskrybować nasz biuletyn lub inne usługi, które może oferować witryna). Kontaktując się z nami, możemy zapisywać taką korespondencję.

Gromadzone dane osobowe mogą obejmować m.in.: imię i nazwisko, zaangażowanie w rugby, wiek, kraj zamieszkania, narodowość, płeć, adres e-mail, wybrane hasło dostępu do określonych części witryny i/lub potwierdzenie użytkownika, że przeczytał i zaakceptował Regulamin witryny.

Przesyłając dane osobowe do World Rugby za pośrednictwem witryny, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych przez i/lub w imieniu World Rugby.

World Rugby może gromadzić informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny i oferowanych w niej usług. Może to obejmować informacje dotyczące komputera użytkownika, a także, o ile to możliwe, jego adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki internetowej. W szczególności World Rugby zastrzega sobie prawo do przeprowadzania analizy statystycznej zachowania i cech użytkownika w celu poznania zainteresowań i korzystania z różnych obszarów witryny, a także określenia liczby użytkowników, którzy odwiedzili określone strony internetowe. Przeprowadzając analizę statystyczną, części witryny wykorzystują Google Analytics (usługę do analizy serwisów WWW oferowaną przez Google, Inc.) w celu przechwytywania i analizy danych statystycznych witryny.

World Rugby potwierdza, że generalnie będzie wykorzystywać tylko dane osobowe przekazane przez użytkownika w ramach World Rugby. Jeśli zechcemy przekazać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, o ile użytkownik nie wyraził na to wcześniej zgody, poinformujemy go o tym – skierujemy go do informacji na konkretnych stronach internetowych, które wyjaśnią, dlaczego prosimy o informacje i komu zostaną one udostępnione. Użytkownik może wtedy przekazać swoje dane osobowe lub nie.

Wykorzystanie przez nas plików cookie

Wspólnie z wieloma innymi operatorami witryn internetowych wykorzystujemy pliki cookie na potrzeby doskonalenia witryny. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywanych plikach cookie, prosimy zapoznać się z naszą POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ PLIKÓW COOKIE.

Jak wykorzystujemy informacje?

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku, aby móc zapewnić lepszą obsługę, dostarczyć żądanych informacji, w tym informacji o World Rugby, organizowanych imprezach, grze w rugby i/lub serwisie World Rugby Passport. Informacje o użytkowniku służą także do zapewniania dostępu do określonych usług i/lub uczestniczenia w określonych działaniach i/lub poprawy przydatności witryny.

Przekazane dane osobowe mogą być wykorzystane przez nas lub przez organizacje z nami stowarzyszone, aby dostarczyć użytkownikowi żądanych informacji. W razie potrzeby, dane osobowe użytkownika są także wykorzystywane do kontaktowania się z nim. Aby uzyskać dostęp do pewnych usług lub części witryny, poprosimy użytkownika o zarejestrowanie się z podaniem adresu e-mail i wybór hasła. W takim przypadku wybrane hasło i inne informacje (w tym adres e-mail) są gromadzone i wykorzystywane do utworzenia unikalnego loginu, który umożliwi dostęp do usług lub określonej części witryny (w tym dostęp i/lub korzystanie z pewnych usług dostępnych w witrynie lub innych witrynach World Rugby).

Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania wysyłanych bezpośrednio do niego informacji marketingowych. Jeśli użytkownik preferuje nie otrzymywać informacji od nas lub od jakiejkolwiek innej organizacji, której możemy ujawnić jego dane osobowe, nie powinien zaznaczać pola „zgadzam się” na ekranie, na którym podaje swoje dane osobowe. Jeśli użytkownik w dowolnej chwili zechce zostać usunięty z naszej listy wysyłkowej biuletynu, powinien wysłać e-mail z tekstem „unsubscribe” w temacie na adres [email protected]

Organizacje stowarzyszone, którym za zgodą użytkownika udostępnimy jego dane osobowe, ograniczają się do naszych globalnych partnerów, sponsorów turniejów i oficjalnych dostawców, World Rugby (oraz spółek stowarzyszonych), a także Związków członkowskich, organizacji z nami stowarzyszonych i komitetów organizacyjnych turniejów World Rugby. Możemy także udostępnić te dane naszym usługodawcom, świadczącym usługi w naszym imieniu według naszych wskazówek. Usługodawcy ci nie są przez nas upoważnieni do wykorzystywania czy ujawniania informacji, chyba że jest to konieczne, aby świadczyć usługi w naszym imieniu lub wypełnić wymogi prawne. World Rugby ujawni dane osobowe użytkownika bez uprzedzenia tylko w przypadku, jeśli uzna, że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub przepisy, albo jest konieczne, aby chronić lub bronić praw lub własności World Rugby, bezpieczeństwa publicznego lub użytkowników witryny.

Dzieci poniżej 16 roku życia

Dzieci poniżej 16 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna, zanim prześlą do nas swoje dowolne dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, datę urodzenia itp.).

Zmiany w tej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki bezpieczeństwa i prywatności w dowolnym czasie. W związku z tym zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

Linki do innych witryn internetowych World Rugby lub do zewnętrznych witryn internetowych

Ta witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące prywatności i informacji mogą różnić się od naszych, w tym do innych witryn internetowych World Rugby i/lub do zewnętrznych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności witryn internetowych innych niż witryny internetowe World Rugby. Użytkownik powinien o tym pamiętać opuszczając witrynę i zachęcamy do przeczytania i zapoznania się z polityką prywatności i/lub informacjami w innych odwiedzanych witrynach internetowych.

Bezpieczeństwo

Zachęcamy do podjęcia środków ostrożności w celu ochrony swoich danych osobowych w czasie korzystania z Internetu. Należy chronić wszystkie hasła i używać bezpiecznej przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie danych użytkownika poza Unią Europejską

Część organizacji, którym możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, może znajdować się poza Unią Europejską. Aby dostarczać użytkownikowi informacji i/lub świadczyć określone usługi, możemy być zmuszeni do przesłania jego danych osobowych do takich krajów, wśród których nie wszystkie mogą chronić prywatność i prawa danych osobowych w równym stopniu, jak w Unii Europejskiej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wysyłanie jego danych osobowych poza Unię Europejską, prosimy ich do nas nie wysyłać.

Prawo użytkownika do dostępu, korygowania, modyfikowania i/lub usuwania jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii i/lub dostępu, korygowania, modyfikowania i/lub usuwania posiadanych przez nas jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce otrzymać kopię posiadanych przez nas jego danych osobowych, powinien przesłać pisemną prośbę, wykorzystując poniższe dane kontaktowe. Możemy pobrać drobną opłatę na pokrycie kosztów obsługi konkretnej prośby o wykonanie kopii takich danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp, skorygować lub zmodyfikować dowolne posiadane przez nas jego dane osobowe, ma do tego prawo. Właściwe metody dostępu, korygowania i/lub modyfikowania swoich danych osobowych zostały podane poniżej:

(a) możliwość dostępu, korygowania i/lub modyfikowania danych osobowych online jest uzależniona od witryn lub usług wykorzystywanych przez użytkownika. Aby uniemożliwić wyświetlanie danych osobowych użytkownika przez inne osoby, musi on zarejestrować się i/lub zalogować się, podając swoje dane dostępowe (na przykład adres e-mail i hasło);

lub, ewentualnie

(b) wszystkie prośby o dostęp, korektę i/lub modyfikację danych osobowych muszą mieć formę pisemną i zostać wysłane na dane kontaktowe podane poniżej oraz muszą zawierać wystarczające informacje, aby umożliwić nam odpowiednią identyfikację użytkownika i przetworzenie jego prośby.

Jeśli użytkownik zażyczy sobie usunięcia podanych nam swoich danych osobowych i/lub zaprzestania ich dalszego przetwarzania, przechowywania i/lub wykorzystywania, powinien przygotować odpowiednie pismo i wysłać je na dane kontaktowe podane poniżej, podając w nim wystarczające informacje, aby umożliwić nam jego odpowiednią identyfikację i określenie danych osobowych, które chce usunąć.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, praktyk stosowanych w tej witrynie lub kontaktów z witryną, może się z nami skontaktować, wykorzystując poniższe dane kontaktowe.

Kontakt z Witryną

Można się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub list do World Rugby na podany poniżej adres.

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności odbyła się 17 lutego 2015.

World Rugby Limited,
World Rugby House,
8-10 Pembroke Street Upper,
Dublin 2,
Ireland.

Copyright © International Rugby Board 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.